ทำประกันของผู้สูงอายุต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้นมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ โรคประจำตัว เหล่านี้คือรายละเอียดที่ต้องศึกษา ซึ่งในบทความนี้ทางทีมงานของเราจะมาช่วยอธิบายเป็นเบื้องต้น  ทั้งนี้ ด้วยประกันผู้สูงอายุ เป็นประกันชีวิตพิเศษ เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะโดยปกติ ประกันใดๆ ก็ตามถ้าทำเมื่ออายุมากแล้ว จะมีค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันที่แพงมาก แต่สำหรับประกันชีวิตที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จะมีช่วงอายุที่แคบ  มีการกระจายความเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ทำให้ผู้สูงอายุจ่ายค่าเบี้ยประกัน เหมือนกับประกันแบบอื่นๆ …