ทำประกันของผู้สูงอายุต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ประกันชีวิตผู้สูงอายุนั้นมีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ โรคประจำตัว เหล่านี้คือรายละเอียดที่ต้องศึกษา ซึ่งในบทความนี้ทางทีมงานของเราจะมาช่วยอธิบายเป็นเบื้องต้น  ทั้งนี้ ด้วยประกันผู้สูงอายุ เป็นประกันชีวิตพิเศษ เพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะโดยปกติ ประกันใดๆ ก็ตามถ้าทำเมื่ออายุมากแล้ว จะมีค่าใช้จ่าย และเบี้ยประกันที่แพงมาก

แต่สำหรับประกันชีวิตที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ จะมีช่วงอายุที่แคบ  มีการกระจายความเสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน ทำให้ผู้สูงอายุจ่ายค่าเบี้ยประกัน เหมือนกับประกันแบบอื่นๆ

วิธีเลือกประกันสำหรับผู้สูงอายุ 

การจะเลือกประกันชีวิต ผู้สูงอายุต้องพิจารณาจาก อายุของผู้ทำประกัน  วงเงินเอาประกัน เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี/ประหยัดภาษีมรดก และสุดท้ายสัญญาพ่วงท้าย และเงื่อนไขในรายละเอียด

  1. อายุของผู้ทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ

ว่าอายุของญาติผู้ใหญ่ของเรา สามารถทำกรมธรรม์ประกันฉบับใดได้บ้าง และด้วยประวัติครอบครัว และ Life style ของท่านเหมาะสมกับกรมธรรม์ใดมากที่สุด (คิดง่ายๆ จากอายุเฉลี่ยของบรรพบุรุษเราก็ได้จ้า)

  1. วงเงินเอาประกันชีวิตผู้สูงอายุ

เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเลือกประเภทกรมธรรม์ ซึ่งวงเงินเอาประกันนี้ คือเงินที่ลูกหลานจะได้รับ หากผู้เอาประกันเสียชีวิตตามเงื่อนไข ซึ่งควรเป็นวงเงินที่สอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน(วงเงินมากเบี้ยก็จะมากตาม) และจำนวนเงินที่ต้องการส่งมอบให้ลูกหลาน  ซึ่งรวมไปถึงการดูเงินสมทบที่ทางบริษัทจะให้เพิ่มเติมให้เมื่อครบตามเงื่อนไขสัญญา

  1. เงื่อนไขในการลดหย่อนภาษี/ประหยัดภาษีมรดก

บางกรมธรรม์ลดหย่อนเฉพาะกรณีที่ผู้เอา/ผู้ทำประกันเป็นคนเดียวกัน คือลูกหลานทำให้ไม่ลดหย่อน ส่วนบางกรมธรรม์ลูกหลานสามารถเอาเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ อันนี้ต้องดูกันดีๆ อาจต้องดูจำนวนเงินพ่วงด้วยว่าทำเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับรายได้ที่เรามีอยู่

เรื่องภาษีมรดก ถ้าเป็นการส่งมอบมรดกตอนมีชีวิตอยู่ ต้องเสียภาษี  5% แต่ถ้าเป็นการส่งมอบผ่านประกันชีวิตนั้นไม่ต้องเสียภาษีด้วย

  1. สัญญาพ่วงท้าย และเงื่อนไขในรายละเอียด

อันนี้เป็นข้อที่ยิบย่อยมากๆ ต้องอ่านละเอียดกันตัวต่อตัวเลยทีเดียว เช่น ต้อง/ไม่ต้องตรวจสุขภาพ, การแบ่งจ่ายเงินเบี้ยประกัน, ลักษณะการเสียชีวิต, จำนวนเงินชดเชยต่องวดปี ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีประกันชีวิต จะช่วยลดความเสี่ยง และให้ความคุ้มครองกับผู้สูงอายุที่คุณรัก แต่การดูแลบุคคลในครอบครัวขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ฉะนั้นอย่าลืมดูแลเอาใจใส่คนที่ท่านรักเสมอนะครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *